ถุงมือแพทย์ชนิดไม่ฆ่าเชื้อ

ถุงมือแพทย์ชนิดไม่ฆ่าเชื้อ

ถุงมือแพทย์ ชนิดไม่ฆ่าเชื้อ หรือถุงมือตรวจโรค แราศจากเชื้อ นิยมใช้ในงานทั่วไป ท่านสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาและตัวอย่างได้ฟรีคครับ