คุณภาพยางแผ่นดิบ

ถุงมือแพทย์จากยางธรรมชาติ คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งผลิตขึ้นเพื่อป้องกัน หรือลดความอันตรายจากการใช้มือสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ โดยป้องกันอันตรายมือเรากับสิ่งของหรือป้องกันสิ่งของจากมือของเรา

ชนิดของถุงมือแพทย์
โดยทั่วไปถุงมือนั้นมีมากมายหลายชนิดทั้งถุงมือยางธรรมชาติทั้งชนิดมีแป้งและถุงมือยางธรรมชาติทั้งชนิดไม่มีแป้ง ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดต่างๆ รวมไปถุงถุงมือผ้าหรือถุงมือพลาสติก แต่ถ้าพูดถึงถุงมือแพทย์จากยางธรรมชาติแล้วเราแบ่งได้เป็นถุงมือแพทย์หรือถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง และ ถุงมือแพทย์หรือถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถุงมือแพทย์จากยางธรรมชาติ
แน่นอนครับ ถุงมือยางธรรมชาติ ก็ต้องมาจากยางธรรมชาติ ในที่นี้ก็คือยางพารา โดยชาวสวนจะกรีดเอาน้ำยางจากต้นยางพารา ซึ่งเรียกว่าน้ำยางสด แล้วน้ำยางสดจะถูกผ่านกระบวนการต่างๆ จนมาเป็นถุงมือแพทย์ในที่สุด

น้ำยางสด
เป็นของเหลวประกอบไปด้วย เนื้อยาง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และเป็นน้ำส่วนใหญ่ ข้อเสียของน้ำยางสดคือ จะมีอายุการเก็บรักษาที่ไม่นานก็จะเกิดการบูดเน่า ให้ท่านผู้อ่านคิดถึงน้ำนม ก็จะมีการบูดเน่าคล้ายๆกัน เนื่องจากว่าจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำยางจะทำการย่อยสลายสารอาหารจะเกิดเป็นกรดทำให้เกิดการบูดเน่าในที่สุด นิดจากนั้น น้ำยางสดนั้นมีปริมาณเนื้อยางแห้งเพียงแค่ร้อยละ 30-35 โดยน้ำหนัก จึงนำมาแปรสภาพเป็นน้ำยางข้น โดยนำน้ำยางสดมาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง เพื่อแยกเนื้อยางและหางน้ำยางออกจาก น้ำยางข้นที่ได้นี้จะมีปริมาณเนื้อยางแห้งโดยเฉลี่ยร้อยละ 60 ทีเดียว แล้วเราจะนำเอาน้ำยางข้นมาผลิตถุงมือยางต่อไป

ชนิดของยางแผ่น
นอกจากทำเป็นน้ำยางข้นแล้วก็ยังมีการทำเป็นยางแผ่นและยางแผ่นรมควัน ซึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ เป็นต้น การทำยางแผ่นนั้น เราต้องต้องทำให้ยางจับตัวเป็นก้อนก่อน โดยผสมกรดฟอร์มิกเจือจางประมาณ 1 % โดยน้ำกลั่น จากนั้นเทลงไปในน้ำยางตามอัตราส่วน เพื่อให้ยางจำตัวเป็นก้อน

ยางแผ่นที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาดนั้นมีหลายเกรดหลายชนิด โดยแต่ละชนิดก็มีราคายาง แตกต่างกันไป ในวันนี้ทาง Siamglove.com ขอเรียนนำเสนอชนิดและลักษณะของยางแผ่นเกรดต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าในโดยละเอียดดังนี้ครับ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี
ลักษณะ ยางแผ่นมีความสะอาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 38-46 CM ยาว 80-90 CM หนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1,000 – 1,200 กรัม มีความยืดหยุ่นดี เนื้อยางแห้งใส สีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น สีคล้ำ โปร่งแสง พอสมควร และมีลายดอกเห็นเด่นชัด มีความชื้นไม่เกิน 3%

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้น 3 – 5%)
ลักษณะ ยางแผ่นมีความสะอาด และมีฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย แผ่นยาง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 38-46 CM ยาว 80-90 CM หนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1,000 – 1,500 มีความยืดหยุ่นดี สีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น สีคล้ำ ไม่โปร่งแสง และมีลายดอกเห็นเด่นชัด มีความชื้นไม่เกิน 5%

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้น 5 – 7%)
ลักษณะ ยางแผ่นมีความสะอาด และมีฟองอากาศและสิ่งสกปรกอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย แผ่นยาง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 38-46 CM ยาว 80-90 CM หนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่นดี สีคล้ำหรือด่างดำ ไม่โปร่งแสง มีราดำ หรือราสนิมเปื้อนในยางเล็กน้อย และมีลายดอกเห็นเด่นชัดมีความชื้นไม่เกิน 7%

4. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้น 7 – 10%)
ลักษณะ ยางแผ่นมีความสะอาด และมีฟองอากาศและสิ่งสกปรกอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย แผ่นยาง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 38-46 CM ยาว 80-90 CM หนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่นดี สีคล้ำหรือด่างดำ ไม่โปร่งแสง มีราดำ หรือราสนิมเปื้อนในยางเล็กน้อย และมีลายดอกเห็นเด่นชัด มีความชื้นไม่เกิน 10%

5. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้น 10 – 15%)
ลักษณะ ยางแผ่นมีความสะอาด และมีฟองอากาศและสิ่งสกปรกอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อย แผ่นยาง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 38-46 CM ยาว 80-90 CM หนาไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีความยืดหยุ่นดี สีคล้ำหรือด่างดำ ไม่โปร่งแสง มีราดำ หรือราสนิมเปื้อนในยางเล็กน้อย และมีลายดอกเห็นเด่นชัด มีความชื้นไม่เกิน 15%

มาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้น 1 – 3 (ไม่อัดก้อน)

คุณสมบัติยางแผ่นรมควัน
ชั้นที่ 1 : แห้ง เนื้อแข็ง ไม่มีจุดพอง ไม่มีกรวดทรายปน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีตำหนิ ไม่มีราสนิม
ชั้นที่ 2 : แห้ง เนื้อแข็ง ไม่มีจุดพอง ไม่มีกรวดทรายปน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีตำหนิ
ชั้นที่ 3 : แห้ง เนื้อแข็ง ไม่มีจุดพอง ไม่มีกรวดทรายปน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

การขึ้นราของยางแผ่นรมควัน
ชั้น 1 : ต้องไม่มีรา หรือมีเล็กน้อย เฉพาะผิวแผ่นยางที่ใช้ห่อ
ชั้น 2 : มีราสนิมได้บ้าง มีราที่แผ่นยางที่ใช้ห่อ แต่ต้องไม่เกิน 5% ของตัวอย่างที่ใช้ตรวจ
ชั้น 3 : มีราสนิมได้บ้าง มีราที่แผ่นยางที่ใช้ห่อ แต่ต้องไม่เกิน 10% ของตัวอย่างที่ใช้ตรวจ

ตำหนิยางแผ่นรมควันที่ยอมรับได้
ชั้นที่ 1 : ฟองอากาศเท่าหัวเข็มหมุดกระจายทั่วแผ่น มีจุดดำๆของเปลือกไม้เล็กน้อย
ชั้นที่ 2 : ฟองอากาศเท่าหัวเข็มหมุดกระจายทั่วแผ่น มีจุดดำๆของเปลือกไม้เล็กน้อย
ชั้นที่ 3 : ฟองอากาศเท่าหัวเข็มหมุดกระจายทั่วแผ่น มีจุดดำๆของเปลือกไม้เล็กน้อย มีรอยด่างเล็กน้อย

ตำหนิยางแผ่นรมควันที่ยอมรับไม่ได้
ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3: ยางเหนียวเยิ้ม ยางแก่ไฟ ยางไหม้ ยางอ่อนรมควัน ยางแก่รมควัน ยางทึบ ยางเนื้ออ่อน

แม้ว่าถุงมือแพทย์จะไม่ได้ผลิตมาจากยางแผ่น แต่เราจะได้ยินคำว่ายางแผ่น ราคายางแผ่น ราคายางแผ่นรมควันเสมอๆตามสื่อต่างๆ เชื่อว่าเมื่ออ่านถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านคงพอเข้าความหมายลักษณะยางแผ่นในแง่มุมต่างๆแล้วนะครับ และหากข้อมูลนี้ผิดพลาดประการใด ก็ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ

Similar Posts