ถุงมือไนไตร ควรเลือกความหนาไหนดี

ถุงมือไนไตร ควรเลือกความหนาไหนดี

ถุงมือไนไตร นอกจากมีหลายสีแล้ว ยังมีหลายความหนามาก ในท้องตลาดมีตั้งแต่ 3 MIL ไปจนถึง 22 MIL ซึ่งความหนาต่างกัน คุณสมบัติก็ต่างกัน ราคาก็ต่างกัน การเลือกความหนาที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยประหยัด ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย บทความนี้จะช่วยให้เราเลือกความหนาถุงมือไนไตรได้อย่างถูกต้อง