ถุงมือแพทย์

จากยางธรรมชาติ

ราคาปลีก – ราคาส่ง

มีจำหน่ายทั้งชนิด

มีแป้ง และ ไม่มีแป้ง

ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ

 กระชับ ยืดหยุ่น

เหมาะกับอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

อุตสาหกรรม อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์

โรงงานต่างๆ งานทั่วไป

งานเกษตร ความงาม แพทย์ สาธารณสุข ห้องปฎิบัติการฯลฯ 

บรรจุ 100 ชิ้นในกล่องขาว (หรือถุงใส)

ติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถาม

(หรือรับตัวอย่างฟรี)

โทร คุณภูวพัชญ์ 0897769893 ( บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายเพื่อส่งออกครับ)

puwapat@techexcellent.com

Line ID: 0897769893 ( บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายเพื่อส่งออกครับ)

[modula id=”2011″]

โดย บริษัท เทค เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด