ถุงมือแพทย์

จากยางธรรมชาติ

ราคาพิเศษ ปลีก – ส่ง

มีจำหน่ายทั้งชนิด

มีแป้ง และ ไม่มีแป้ง

ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ

 กระชับ ยืดหยุ่น

เหมาะกับอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

อุตสาหกรรม อาหาร (มีเอกสารสำหรับใช้ในงานอาหาร)

งานอิเล็กทรอนิกส์

งานโรงงานต่างๆ งานทั่วไป

งานเกษตร ความงาม แพทย์ สาธารณสุข ห้องปฎิบัติการฯลฯ 

ติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถาม

(หรือรับตัวอย่างฟรี)

ติดต่อ คุณภูวพัชญ์