ถุงมือไนไตรสีเขียวหนา 4-5 MIL

– ไนไตรสีเขียว
– ยาว 9 นิ้ว
– หนา 4 MIL และ หนา 5 MIL
– ไม่มีแป้ง
– ผิว Texture

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.