ถุงมือไนไตรสีฟ้าหนา 4, 5, 6 MIL

– ไนไตรสีฟ้า
– ยาว 9 นิ้ว
– หนา 4 MIL 5 MIL และ 6 MIL
– ไม่มีแป้ง
– ผิว Texture

Similar Posts