ถุงมือแพทย์ : ชนิดใช้แล้วทิ้ง เอาไปใช้อะไร

ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบสำคัญหลักในการผลิตถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วท้ิง โดยสามารถนำไปผลิตถุงมือแพทย์มีแป้ง และถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง และส่วนผสมวัตถุดิบอืนของถุงมือแพทย์จะทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆที่ผสมลงไป เพื่อให้ได้ถุงมือแพทย์หรือถุงมือยางมา

ถุงมือยางธรรมชาติชนิดใช้แล้วทิ้งนี้ผลิตขึ้นครั้งแรกในปี 1894 หรือ พ.ศ. 2437 (100 ปีก่อน) และ W.S. Halsted เป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันคนแรกที่สวมถุงมือแพทย์ชนิดฆ่าเชื้อเพื่อรักษาคนไข้

ในปัจจุบันถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งจะใช้ในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ คือใช้ตั้งแต่ห้องผ่าตัด จนถึงสวมใส่ขณะรักษาคนไข้ธรรมดา เพี่ยงแต่เกรดหรือชนิดของถุงมือจะแตกต่างกัน

ตามบ้านเรือน ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้งในปัจจุบันใช้กันมาก และใช้กันทั่วไปคล้ายๆกระดาษชนิดใช้แล้วทิ้ง คือมีประโยชน์ในการใช้งานเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกมาสัมผัสมือ

วัตุประสงค์หลักของถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งคืิอ ป้องกันอัตราย หรือลดความเสี่ยงจากการทำงานที่ต้องใช้มือสัมผัสสิ่งที่เป็นเชื้อโรคหรือสารพิษ ในอุตสาหกรรมอาหาร ก็จะมีการสวมใส่เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกตกลงไปในอาหาร โดยถุงมือมีหลายเกรด ขขึ้นกับความต้องการและวัตถุประสวค์การใช้งาน

ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งนี้ ใช้กันมากเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลาย ใช้งานได้ทั่วไป และมีราคาถูก แต่ก็มีข้อจำกัดคือ ถุงมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานกับสารละลาย ที่เป็นกรด เบส หรือ น้ำมัน ที่มีความเข้นข้นสูง แต่ถ้าเป็นพวกความเข้มข้นต่ำ ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งก็อาจจะใช้ได้
ถุงมือแพทย์ : ปัญหา

ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ถ้าเป็นชนิดมีแป้งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่ผู้มีผิวหนังที่ sensitive แต่แป้งในถุงมือของผู้ผลิตแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเคราวรทดสอบใช้งานก่อนที่จะเลือกซื้อ แต่ถ้าท่านเลือกซื้อจากศุนย์จักจำหน่ายที่เป็นแหล่งรวมถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งหลายๆแบบเช่น Siamglove.com ท่านสามารถทดสอบถุงมือได้หลายชนิด เพื่อให้ได้ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งได้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด โดยไม่ต้องเสียเวลาด้วยครับ

สงวนลิขสิทธิ์บทความ

Similar Posts